HỌC PHẦN VỆ SINH TRẺ EM

IDevice Icon GIỚI THIỆU
Mã học phần:
Hệ đào tạo: Cao đẳng ngành Giáo dục MN
Thời lượng: 2 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết:

 

- Phải được học qua chương trình Sinh học ở phổ thông.

- Đã học xong học phầ̀n Giải phẫu sinh lý người.

Mô tả nội dung môn học:
Nội dung môn học gồm những kiến thức cơ bản về: Vệ sinh học (sự phân bố của vi sinh vật trong tự nhiên và ký sinh ở người, ký sinh trùng và các biện pháp phòng tránh, đại cương về nhiễm khuẩn, bệnh truyền nhiễm và miễn dịch, các biện pháp diệt khuẩn, yêu cầu về chế độ vệ sinh ở trường mầm non);


IDevice Icon MỤC TIÊU
Về kiến thức

 Trang bị cho sinh viên các kiến thức về Vệ sinh học: sự phân bố của vi sinh vật trong tự nhiên và ký sinh ở người, ký sinh trùng và các biện pháp phòng tránh, đại cương về nhiễm khuẩn, bệnh truyền nhiễm và miễn dịch, các biện pháp diệt khuẩn, yêu cầu về chế độ vệ sinh ở trường mầm non.

Về kĩ năng

- Hình thành các kỹ năng mô tả về vi sinh vật, kí sinh trùng, đọc hiểu về các chu trình phát triển của chúng qua sơ đồ.

- Thực hiện đúng các thao tác vệ sinh thân thể trẻ, vệ sinh môi trường.


Về thái độ

- Có khả năng làm việc độc lập và hợp tác.

- Có khả năng tìm và xử lí thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để nâng cao trình độ và nâng cao hiệu quả cho các mặt công tác khác nhau của người giáo viên.IDevice Icon THÔNG TIN GIÁO VIÊN

- Trần Thị Mỹ Trang (Thạc sĩ). Bộ phận công tác: Khoa Tự nhiên. Email: trangtm@stttc.edu.vn

- La Bích Thủy. Bộ phận công tác: Khoa GDMN. Email: thuylb@stttc.edu.vn


IDevice Icon NỘI DUNG

 

Phần I: Vệ sinh trẻ em
Chương I. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ VỆ SINH TRẺ EM
    1. Vi sinh vật
    2. Dịch tễ học và miễn dịch

  3. Kí sinh trùng (KST)

Chương II. CÁC GIAI ĐOẠN LỨA TUỔI SỨC KHỎE VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CỦA TRẺ EM

1. Các giai đoạn lứa tuổi

2. Sức khỏe và sự phát triển thể chất của trẻ em

Chương III. VỆ SINH CÁC CƠ QUAN VÀ HỆ CƠ QUAN

1. Vệ sinh hệ thần kinh

2. Vệ sinh da

3. Vệ sinh mắt

4. Vệ sinh cơ quan hô hấp

5. Vệ sinh cơ quan tiêu hóa và sinh dục tiết niệu

Chương IV. TỔ CHỨC VỆ SINH TRONG GIÁO DỤC THỂ CHẤT

1. Vệ sinh trong quá trình tổ chức cho trẻ luyện tập

2. Giáo dục tư thế cho trẻ em

3. Rèn luyện cơ thể cho trẻ em bằng các yếu tố tự nhiên

Chương V. TỔ CHỨC VỆ SINH QUẦN ÁO CHO TRẺ

1. Khái niệm “Vệ sinh quần áo”

2. Những yêu cầu đối với việc vệ sinh quần áo cho trẻ em

3. Tổ chức vệ sinh quần áo cho trẻ ở các lứa tuổi

Chương VI. GIÁO DỤC THÓI QUEN VỆ SINH CHO TRẺ MẦM NON

1. Khái niệm “Thói quen vệ sinh”

2. Nội dung giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ mầm non

3. Phương pháp và hình thức giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ

4. Đánh giá thói quen vệ sinh của trẻ

Chương VII. TỔ CHỨC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

1. Vệ sinh không khí

2. Vệ sinh nước

3. Vệ sinh mặt đất

4. Vệ sinh trường mầm non

 

 

 


IDevice Icon TÀI LIỆU

Tài liệu chính (giáo trình):

Hoàng Thị Phương. Vệ sinh trẻ em. Nxb Đại học SP, 2005.

Tài liệu tham khảo:

- Lê Thị Mai Hoa – Trần Văn Dần - Vệ sinh- Dinh dưỡng. Nxb GD.

- Lê thị Mai Hoa, Trần Văn Dần - Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non. Nxb GD.