HỌC PHẦN PPDH SINH HỌC Ở TRƯỜNG THCS

IDevice Icon GIỚI THIỆU

Mã học phần:

Hệ đào tạo: Cao đẳng ngành HÓA-SINH

Thời lượng: 02 tín chỉ (15 tiết lý thuyết; 30 tiết thực hành; 60 tiết tự học)

Điều kiện tiên quyết: Đã học xong HP Đại cương Phương pháp dạy học Sinh học

Mô tả học phần

Học phần này giúp sinh viên nắm vững nội dung, chương trình, sách giáo khoa, SGV; Có kỹ năng giảng dạy các phần trong chương trình môn Sinh học các lớp 6, 7, 8 ở THCS.

 


IDevice Icon MỤC TIÊU

    Vận dụng các kiến thức kỹ năng ở học phần Đại cương PPDH để nghiên cứu sâu hơn vào chương trình cụ thể ở trường THCS.

- Hiểu rõ vị trí, nhiệm vụ, cấu trúc nội dung chương trình Sinh học ở mỗi lớp.

- Biết lựa chọn, sử dụng các phương pháp DH thích hợp với các loại bài, các loại kiến thức trong chương trình Sinh học ở mỗi lớp.

- Bước đầu biết xây dựng kế hoạch dạy học, soạn bài, chuẩn bị các phương tiện dạy học, tiến hành các bài học Sinh học, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm.


IDevice Icon THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Trần Thị Mỹ Trang (Thạc sĩ). Bộ phận công tác: Khoa Tự nhiên. Email: trangtm@stttc.edu.vn.


IDevice Icon TÓM TẮT NỘI DUNG

Phần I. PPDH SINH HỌC 6

A-LÝ THUYẾT

Chương 1- Vị trí, nhiệm vụ Sinh học 6.

Chương 2- Cấu trúc, nội dung chương trình Sinh học 6.

Chương 3- Sự hình thành và phát triển các khái niệm, kĩ năng trong chương trình Sinh học 6.

Chương 4- Phương pháp dạy học Sinh học 6.

B- THỰC HÀNH

1- Nghiên cứu sách giáo khoa, sách giáo viên; Xác định mục tiêu, phân tích kiến thức cơ bản của một số bài.

2- Dự giờ GV phổ thông THCS

3- Soạn bài, tập dạy, tập đánh giá tiết dạy.

4- Xây dựng câu hỏi kiển tra, đánh giá; tập chấm bài, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

5- Tập làm tiêu bản thực vật

Phần II. PPDH SINH HỌC 7

A-LÝ THUYẾT

Chương 1- Vị trí, nhiệm vụ Sinh học 7.

Chương 2- Cấu trúc, nội dung chương trình Sinh học 7.

Chương 3- Sự hình thành và phát triển các khái niệm, kĩ năng trong chương trình Sinh học 7.

Chương 4- Phương pháp dạy học Sinh học 7.

B- THỰC HÀNH

1- Nghiên cứu sách giáo khoa, sách giáo viên; Xác định mục tiêu, phân tích kiến thức cơ bản của một số bài.

2- Dự giờ GV phổ thông THCS

3- Soạn bài, tập dạy, tập đánh giá tiết dạy.

4- Xây dựng câu hỏi kiển tra, đánh giá; tập chấm bài, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Phần III. PPDH SINH HỌC 8

A-LÝ THUYẾT

Chương 1- Vị trí, nhiệm vụ Sinh học 8.

Chương 2- Cấu trúc, nội dung chương trình Sinh học 8.

Chương 3- Sự hình thành và phát triển các khái niệm, kĩ năng trong chương trình Sinh học 8.

Chương 4- Phương pháp dạy học Sinh học 8.

B- THỰC HÀNH

1- Nghiên cứu sách giáo khoa, sách giáo viên; Xác định mục tiêu, phân tích kiến thức cơ bản của một số bài.

2- Dự giờ GV phổ thông THCS

3- Soạn bài, tập dạy, tập đánh giá tiết dạy.

4- Xây dựng câu hỏi kiển tra, đánh giá; tập chấm bài, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Phần IV. PPDH SINH HỌC 9

SV tự nghiên cứu

 


IDevice Icon TÀI LIỆU

* Tài liệu chính:

[1]. Nguyễn Quang Vinh (Chủ biên), Cao Gia Nức, Trần Đăng Cát, 2006. Giáo trình Phương pháp dạy học Sinh học ở trung học cơ sở. NXB Đại học Sư Phạm.

[2]. Nguyễn Quang Vinh (Chủ biên), Trần Bá Hoành, 2007. Giáo trình Phương pháp dạy học Sinh học ở trung học cơ sở. NXB Đại học Sư Phạm.

* Tài liệu tham khảo:

Các giáo trình Phương pháp dạy học sinh học ở trường THCS.