ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GDMT

IDevice Icon HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

- Nội dung trọng tâm: Các nội dung trong chủ đề 2, 3, 4, 6.

- Sinh viên xem lại các nội dung thông tin trong từng hoạt động đọc hiểu, tìm kiến thức đúng để làm bài tập trắc nghiệm. Xem lại đáp án sau khi đã hoàn thành bài tập.