ĐỀ KT-ĐỀ THI THAM KHẢO

IDevice Icon CHUẨN BỊ KIẾN THỨC

Sinh viên tự ôn lại các nội dung thông tin trong từng hoạt động đọc hiểu, tìm kiến thức đúng để làm bài kiểm tra. Xem lại đáp án sau khi đã hoàn thành bài tập.