CHỦ ĐỀ 3. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

IDevice Icon MỤC TIÊU

Chủ đề này giúp người đọc tìm hiểu khái niệm tài nguyên thiên nhiên, phân loại tài nguyên: khoáng sản, năng lượng, đất, nước, khí hậu, tài nguyên biển và đại dương. Qua đó hình thành kĩ năng xác định các loại tài nguyên cùng các giải pháp sử dụng hợp lí và tiết kiệm tài nguyên.