BÀI TẬP KT-ĐG CHỦ ĐỀ 1

Câu hỏi Đúng-Sai
Hãy lựa chọn phương án đúng hay sai cho mỗi câu hỏi.


1/ Nhiều người cho rằng, "Môi trường là tổng hợp tất cả các nhân tố vật lí, hóa học, sinh học, kinh tế và xã hội có tác động với một cá thể, một quần thể, hoặc một cộng đồng.".

Đúng Sai     


2/ Nhiều người cho rằng, " Đối tượng nghiên cứu của KHMT là MT tự nhiên ".

Đúng Sai     
IDevice Question Icon Bài tập nhiều lựa chọn

Câu 1. Có các loại môi trường phổ biến là

       
A. môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường sinh vật.
B. môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường bên trong.
C. môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường ngoài.
D. môi trường đất, môi trường nước ngọt, môi trường nước mặn và môi trường trên cạn.

Câu 2. Môi trường tự nhiên có vai trò:

       
A. Cung cấp các điều kiện sống cho con người.
B. Định hướng các hoạt động của con người.
C. Quyết định sự phát triển của xã hội.
D. Cung cấp những tiện nghi, phương tiện cho con người.

iDevice icon Bài tập điền chỗ trống
Đọc thông tin bên dưới và điền những từ thích hợp vào chỗ trống.
Đối với cơ thể sống, môi trường sống là tập hợp tất cả những có ảnh hưởng tới đời sống và sự phát triển của cơ thể gồm môi trường đất, , môi trường không khí và môi trường sinh vật.